Хөдөлмөрийн харилцаа, ХАБЭА-н асуудал цэсний мэдээллүүд